Vårt miljøengasjement

 

Grøne opplevingar

SPRiLT vil alltid oppfordre sine kundar til å velje miljøvenlege løysingar.

Me er ikkje så store sjølv at våre bedriftsinterne miljøtiltak gjer veldig stor forskjell. 
Difor tek me ansvaret vårt eit hakk lenger og lovar å hjelpe kundane våre å velge miljøvenlege alternativ der det er mogeleg. Ofte handlar det berre om å stille dei rette spørsmåla, til dømes:

 • Treng du å kjøpe dette, eller ynskjer du heller å leige?
 • Ynskjer du å prioritere miljøvenleg transport i samband med arrangementet?
 • Er det viktig for deg å nytte lokale råvarer, leverandørar og tenester?
 • Kan det vera eit alternativ med digital- eller hybridkonferanse istadenfor å fly alle deltakarane inn?
 • Ynskjer du å nytte skjermflater istadenfor trykt reklamemateriell?
 • Er klimaavtrykk ein del av vurderinga di når du gjer dette valet?
 • Kan det vera fordelaktig for deg og arrangementet ditt om det fekk ein grøn profil?

 

Image

Interne miljøtiltak

 • Me nyttar lokale leverandørar
 • Me lagar kortreiste opplevingar for bedrifter
 • Me kjøper alltid kvalitetsprodukt med lang levetid

 • Me nyttar tog og elbil der det er mogeleg
 • Me begrensar flyreiser så langt som mogeleg
 • Me bur på hotell med grøn profil når me reiser

 • Me nyttar lokale råvarer til fest og kvardag
 • Me avviklar intern møteaktivitet digitalt
 • Me kjeldesorterer avfall på kontor, lager og produksjonsstad
 • Me har fokus på vedlikehald og gjenbruk av materialar og utstyr

 • Me nyttar energieffektive LED-lyskjelder på alle produksjonar
 • Me nyttar energieffektive høgttalarflater på alle produksjonar
 • Me effektiviserer for å begrense vekt og volum ved transport

 • Me nyttar kabling som ikkje avgir miljøgassar ved destruering
 • Me prioriterer leverandørar som nyttar miljøvenleg transport og emballasje

Me gjer vårt for å sikre gode opplevingar - ikkje berre no, men også i framtida.